Home / KontaktKontakt

Terkan Polska Sp. z o.o.

ul. Trakt 31
87-140 Chełmża

Tel. +48 696 802 544
Tel. +48 696 802 543

E-mail: biuro@terkan.pl

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku
KRS 0000515593 NIP 583-31-68-631 REGON 222114559
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000,00 zł

Formularz